Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos (ook wel MSHV Manos of M.S.H.V. Manos), gevestigd aan P. Debyeplein 15, 6229 HA, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mshvmanos.com

info@mshvmanos.com

P. Debyeplein 15, 6229 HA, Maastricht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mshvmanos.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Het promoten van de vereniging om nieuwe leden en sponsoren aan te trekken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de langste van de volgende termijnen als bewaartermijn voor de persoonsgegevens:

– 10 jaar na het verstrijken van uw lidmaatschap van Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos;
– of zolang u een account heeft op www.mshvmanos.com.

Mocht u uw persoonsgegevens eerder willen laten verwijderen, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen via info@mshvmanos.com.

Foto’s zijn uitgezonderd van deze bewaartermijn en worden niet na een standaard termijn verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos is onderdeel van MUSST, de overkoepelende organisatie van alle sportverenigingen geliëerd aan Maastricht University. MSHV Manos is hierom genoodzaakt (een deel van) de persoonsgegevens van haar leden te delen met MUSST. Door lid te worden van MSHV Manos gaat u akkoord met het delen van uw persoonsgegevens met MUSST.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Welke cookies wij gebruiken is te vinden in ons cookie beleid op www.mshvmanos.com/legal/cookie-policy-eu

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mshvmanos.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mshvmanos.com

Verspreiden van foto’s

Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos behoudt het recht om foto’s van haar leden tijdens activiteit gerelateerd aan de vereniging te verspreiden via social media, haar website, een nieuwsbrief of op print- en drukwerk. Indien u wilt dat u niet herkenbaar bent op foto’s die gepubliceerd worden, dan kunt u dat aangeven via info@mshvmanos.com. Wij vragen u ook om in dat geval niet actief op groepsfoto’s te gaan staan. Maastrichtse Studenten Handbal Vereniging Manos zal haar uiterste best doen om geen foto’s te verspreiden die afbreuk kunnen doen aan het beeld van haar leden of de vereniging.